Saturday, 13 October 2012

Tingkatan 5 BAB 9: MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA


BAB 9: MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA
Dasar-Dasar Luar Malaysia
Perkembangan Dasar Luar Malaysia
Tahap Pertama: Tunku Abdul Rahman ( 1957 – 1970 )
• Dasar pro-Barat yang antikomunis
• Dasar berbaik-baik dengan negara jiran dan Komanwel
• Ia dilaksanakan disebabkan faktor politik,ekonomi dan sosial.
• Faktor politik merujuk kepada ancaman komunis.
• Malaysia mendapatkan bantuan pertahanan daripada negara-negara Komanwel.
• Malaysia menandatangani Perjanjian Pertahanan Inggeris-Tanah Melayu (AMDA) 1956.
• Dasar berbaik dengan negara jiran disebabkan timbul krisis selepas Malaysia mencapai kemerdekaan seperti konfrontasi dengan Indonesia,terputusnya hubungan dengan Filipina (1963-1965) dan keluarnya Singapura daripada Malaysia.
• Malaysia menandatangani beberapa perjanjian dan menubuhkan ASA 1961 dan Maphilindo pada 1962 serta ASEAN pada 1967.
• Faktor ekonomi pula memperlihatkan pergantungan Malaysia kepada Britain.
• kerana Malaysia anggota blok sterling,mengharapkan permintaan negara Barat
• terhadap hasil timah dan getah dan pelabur Britain masih menguasai peratus yang besar dalam ekonomi Malaysia.
• Bagi mengurangkan kebergantungan ini,Malaysia yang mengamalkan pasaran bebas
• Mula membina rangkaian perdagangan dengan negara-negara lain seperti Jepun.
Tahap Kedua: Tunku Abdul Razak (1972 -1976) & Tun Hussein ( 1976 – 1981 )
• Mengamalkan dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara.
• Perubahan ini disebabkan kurangnya peranan AMDA dan kurangnya pengaruh Britain di timur
• Ia juga kerana pergolakan yang berlaku di Vietnam.
• Mengisytiharkan ZOPFAN
• Menjalin hubungan diplomatik dengan negara berfahaman komunis seperti China.
• Menjalin hubungan diplomatik dengan Vietnam pada 1976.
Dato Seri Dr.Mahathir Mohamad ( 1981 – 2003)
• Dasar tahap ini mengekalkan dasar tahap kedua tetapi memberi penekanan kepentingan ekonomi.
• Malaysia menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara ASEAN,seperti menyelesaikan krisis Vietnam dan Kampuchea.
• Memperkenalkan Dasar Pandang ke Timur pada 1982 dengan menggunakan Jepun dan Korea Selatan sebagai model pembangunan.
• Malaysia mempertingkatkan hubungan dua hala dengan negara lain menerusi
• lawatan yang dilakukan oleh Perdana Menteri,Dato Seri Dr Mahathir ke negara Afrika,Amerika Selatan Caribbean dan Pasifik Selatan.
• Melalui siri lawatan ini,Malaysia menandatangani perjanjian perdagangan dua hala.
• Malaysia menjalin hubungan dengan negara Dunia Ketiga.
Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa
Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM);
• Dalam Sidang Kemuncak Ke-7 di New Delhi, Malaysia membuat usul isu Palestin, kerjasama ekonomi dan isu Antartika (1 contoh sahaja)
• Dalam Sidang Kemuncak Ke-8 di Harare, Malaysia mengemukakan cadangan menghapuskan dasar apartied
• Dalam Sidang Kemuncak di Belgrade, Malaysia dipilih sebagai Naib Presiden
• Malaysia menjadi ahli Kumpulan 16
• Malaysia menjadi tuan rumah Persidangan ke-13 tahun 2003 yang membincangkan isu Palestin, isu Iraq dan usaha menghidupkan kembali peranan NAM (1 contoh sahaja).
• Deklarasi Kuala Lumpur menekankan usaha menghidupkan kembali NAM dan penyataan bersama telah dikeluarkan tentang kedudukan Palestin dan serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq.
Negara-Negara Selatan;
• Suruhanjaya Selatan-Selatan(3S) merupakan idea Dr. Mahathir Mohamad semasa Sidang Kemuncak NAM di Zimbabwe.Dikenali juga negara Dunia Ketiga
• Strateginya adalah dengan menubuhkan Kumpulan 15 (G15) pada tahun 1989.
• Sidang Kemuncak G15 pertama di Kuala Lumpur pada tahun 1990
• Projek 3S iaitu kerjasama dalam bidang sains dan teknologi, penubuhan Pusat Pertukaran Data Pelaburan Perdagangan dan Teknologi Selatan di Kuala Lumpur.
• Malaysia terlibat dalam projek lain seperti penubuhan Sistem Keistimewaan Perdagangan Global dan penubuhan kemudahan kredit dan mekanisme kewangan pembiayaan perdagangan.
Pertubuhan Persidangan Islam (OIC);
• Tunku Abdul Rahman menjadi Setiausaha Agung yang pertama
• Malaysia menjadi perantara dalam menyelesaikan peperangan Iran-Iraq.
• Terlibat dalam bantuan pasukan perubatan ke Lubnan, Bosnia dan Afghanistan
• Memberi bantuan kewangan kepada negara Islam kurang maju seperti Sudan, Nigeria dan Chad.
• Universiti Islam Antarabangsa (UIA) Malaysia menyediakan peluang pendidikan
• Malaysia mengesyorkan penggunaan dinar emas
• Memperjuangkan hak dan kebajikan negara-negara Islam
• Menyelesaikan isu Palestin
• Menjadi tuan rumah Persidangan Luar Biasa Menteri Luar OIC berkenaan takrif keganasan global pada tahun 2002.
• Menjadi tuan rumah Persidangan OIC 1974 dan 2003.
Sumber - Cikgu Azid Dot Com

No comments:

Post a Comment